Corpus Nederlands door Natives (CNN)

title Corpus Nederlands door Natives (CNN)
subtitle Argumentatieve teksten door studenten
creator(s) Julien Perrez
research center(s) Valibel – Discours et Variation
short description Argumentatieve schrijftaken geschreven door tweedejaarsstudenten.
type(s) written
language(s) Dutch
format(s) Text file (.txt)
date 2004
description languages Dutch
contact Liesbeth Degand <liesbeth.degand@uclouvain.be>
corpus reference

Perrez, Julien (2006). Connectieven, Tekstbegrip en Vreemde-taalverwerving. Een studie van de impact van causale en contrastieve connectieven op het begrijpen van teksten in het Nederlands als vreemde taal. Proefschrift, Université catholique de Louvain.